Fokbeleid & Visie

                                       

                                       

                                       

 

           Fokreglement:

 

* Fokkers moeten het fokreglement opgesteld door het FCI en de Belgium Kennel Club Sint Hubertus volgen.

* Beide ouders moeten getest worden op HD & ED vooraleer te fokken

* De resultaten van de HD moeten maximum C zijn, die van ED maximum 1

* Minimumleeftijd voor een röntgen is 12 maand voor beide ouders

* Beide ouders moeten een socialisatietest gedaan en/of BH behaald hebben op het moment van de fok

* Beide ouders moeten minimum een "goed" behaald hebben op show

* Een Breeding Standard Evaluation (BSE.be) is vereist voor honden geboren na 31/12/2010 die eigendom zijn van een NBRC-lid. Honden geboren voor 01/01/2011 kunnen ook deelnemen aan de BSE.be.

* Beide ouders moeten minimum 24 maand oud zijn op het moment dat de puppies geboren worden. Dekteven mogen niet ouder zijn dan 8 jaar

* Zowel de dekreu als de fokteef die geregistreerd staan in België (KMSH-SRSH), onafhankelijk of de eigenaar lid is van de NBRC, moeten voldoen aan de eisen van de KMSH-SRSH voor ras Categorie 1, met inbegrip van gelijkvormigheidsattest, de noodzakelijke gezondheidstesten van stamboom categorieën 1 en 2 en voldoen aan het fokadvies.

* Ten minste 1 van de ouders moet een JLPP-test als niet-drager (N/N) ondergaan hebben vooraleer te fokken

* De NBRC zal een nestcontrole uitvoeren bij alle geboren nestjes. 

* Buitenlandse dekreuen moeten op zijn minst voldoen aan de NBRC-fokregels op het vlak van HD & ED resultaten hierboven vermeld en voldoen aan de fokregels van hun eigen land alsook een minimale "goed" behaald hebben op show en geslaagd zijn voor een socialisatietest of BH.

   

            

         Aanbevelingen om te fokken:

 

* Fokkers worden aangeraden het advies van de  “Vlaamse fokkerijcommissie” op te volgen

Er wordt aangeraden dat beide ouders minimaal een Goed behalen op show of slagen/slagen met reserveringen voor een ZTP.

* Heupscores van beide ouders A-C, ED-scores 0-1

 

 

    Nestcontrole is een heel belangrijke zaak die ons toelaat een correcte databank op te stellen. Daarom verwachten we van iedere fokker aangesloten bij de NBRC om die controle te laten doorgaan. De controle kost 35. Fokkers die de controle niet toelaten verliezen hun lidmaatschap voor het volgende jaar.

 

  
 Maar wij willen iedere fokker en eigenaar van een rottweiler toch aanzetten om dat tikkeltje meer te doen.

                                        * Iedere fokker die aangesloten is bij de NBRC kan ervoor kiezen om (gratis) vermeld te worden op de website

                                        * De nesten van onze fokkers worden gratis vermeld op de website en de facebookpagina

                                        * De NBRC zorgt voor zijn leden voor puppy-bemiddeling, zonder bijkomende kosten.


                                        Wij willen de rottweilereigenaars en -fokkers motiveren om met hun hond naar buiten te komen op show en/of africhting.


                                         Daarom hebben we een puntensysteem in het leven geroepen. Het is dus aan de eigenaars van de fokdieren om ervoor te zorgen

                                        dat een combinatie een hoge puntenscore kan krijgen!


                                        Elk van volgende titels is goed voor 1 punt:

 

                                                * Losh foktoelating via show of attest

                                                * Socialisatietest

                                                * BH (Begeleidings Hond Sectie 1C) / GP Brevet

                                                * UV (Sectie 1C)

                                                * IPO-V

                                                * Breed Standard Evaluation of RST

                                                * GHP I - Schutz I / SpH I / GP Debutanten / (Mondio)Ring I / WGH

                                                * GHP II - Schutz II / SpH II / GP Prog 1 / (Mondio)Ring II

                                                * GHP III  - Schutz III / GP Progr 2 / (Mondio)Ring III

                                                * ZTP

                                                * Selectie (BRK)

                                                * CAC

                                                * CACIB

                                                * BOB

                                                * Klubsieger

                                                * Kampioenstitel

                                                * Körung


                                        Elke titel kan maar 1 maal in rekening gebracht worden


                                        De nesten waarvan de ouders zich reeds bewezen hebben op show of op africhting zullen meer aangeprezen worden dan

                                        nesten waarvan de ouders nog geen referenties hebben.


We willen met de NBRC ervoor zorgen dat er een database over de Rottweilers kan worden opgebouwd. Daarom zijn nestcontroles vereist. Deze nestcontroles zullen gebeuren door onafhankelijke personen, dit wil zeggen niet-Rottweiler-fokkers. Eveneens wordt er van de leden verwacht dat zij de resultaten die ze met hun Rottweiler behalen op africhtingswedstrijden doorgeven aan de NBRC. De Rottweiler is nog altijd een werkhond.
 

Er wordt ook van de leden verwacht dat ze hun showresultaten doorgeven zodat iedere hond het correct aantal punten kan krijgen waarop de hond recht heeft.
 

De info die hiermee verkregen wordt, zal jaarlijks gebundeld worden. Deze info zal voor de geïnteresseerden te koop aangeboden worden door de NBRC.
 

Wij adviseren de fokkers om voor de pups die een gebrek vertonen ten opzichte van de rasstandaard (zoals uitgesproken tandfouten of grote witte aftekeningen) een gebarreerde stamboom aan te vragen zodat deze later niet in de fok kunnen gebruikt worden. Dit om een verbetering van het ras te bevorderen. Want dit moet, volgens ons, toch de bedoeling zijn van een juist fokbeleid.

 

 

* De leden van de NBRC die het fokreglement overtreden worden door het bestuur gesanctioneerd met één van volgende sancties : schorsing als lid en dit tot de eerstvolgende algemene vergadering die dan zal beslissen over een eventuele verlenging van de schorsing of gebeurlijk een uitsluiting als lid. blaam of waarschuwing, dit met dien verstande dat bij hernieuwde overtreding van het fokreglement geen andere sanctie dan schorsing tot de volgende algemene vergadering kan worden opgelegd die dan zal beslissen over een eventuele verlenging van de schorsing of gebeurlijk een uitsluiting als lid.

 

Fokregels en aanbevelingen kunnen indien nodig aangepast worden door de NBRC.

Gestaafde uitzonderingen op het fokreglement kunnen toegestaan worden door het bestuur.